Wonen & Zorg

Voor de meeste cliënten geldt, gezien de aard van hun handicap, een permanente opname, op basis van een geldige CIZ indicatie. Daarnaast kent De Witte Steen kortdurend verblijf.

Thuiswonende cliënten, behorend tot de doelgroep van De Witte Steen, kunnen gedurende enkele dagen per week deelnemen aan de dagbesteding binnen ons activiteitencentrum.

Alle cliënten hebben een zorgcoördinator, welke de zorg en communicatie coördineert. In het multidisciplinair zorgoverleg, dat minimaal twee maal per jaar plaatsvindt, wordt een zorgplan opgesteld, waarbij de zorgvraag van de cliënt het uitgangspunt is. De zorgvragen van de cliënt worden in kaart gebracht en opgetekend in het zorgdossier.

Activiteitencentrum en Dagbesteding
Het activiteitencentrum (AC) van De Witte Steen biedt cliënten de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding en recreatie. Dit centrum is toegankelijk voor cliënten intern en zoals vermeld alsook voor mensen van buitenaf. Zij kunnen  overdag en in de avond- en weekenduren terecht voor activiteiten in groepsverband op het gebied van activering en recreatie en enige vorm van scholing. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding bij specifieke zorgvragen.

In de zorgvisie van De Witte Steen is de vraag van de cliënt bepalend voor het aanbod. Dit geldt ook voor het activiteitencentrum. Uw persoonlijke wensen worden geïnventariseerd door de coach dagbesteding en welzijn. Hij of zij geeft aan welke activiteiten al plaatsvinden en helpt u om uw wensen te realiseren.

Het activiteitencentrum heeft de activiteiten onderverdeeld in vier thema's

Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie is gericht op productief bezig zijn. Samen met anderen doe je een klus waarmee je een zinvolle maatschappelijke bijdrage levert op arbeidsmatig vlak.

Trainingsactiviteiten
Bij de trainingsactiviteiten leer je dingen die je nog niet kan of doe je vaardigheidsoefeningen om bepaalde handelingen te trainen. Behalve om fysieke handelingen kan het ook gaan om sociale vaardigheden en zelfexpressie of om activiteiten die je helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.                 

Zintuiglijke prikkeling
Als je weinig prikkels aan kan, een korte spanningsboog hebt of fysiek beperkt bent, kun je in het activiteitencentrum een programma volgen waarbij je zintuigen geprikkeld worden. Sensorische, aromatische en audiovisuele prikkeling worden hierbij doelgericht ingezet.

Sociale activiteiten
Elkaar ontmoeten, mensen op diverse manieren met elkaar verbinden, dat is ons doel met sociale activiteiten. De Witte Steen is een kleine leefgemeenschap waar een sterke behoefte is om elkaar te ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld met een wandeling of een leuke feestmiddag.

contact

Gespecialiseerde woonvorm en
dagbestedingscentrum De Witte Steen

Auxiliatrixweg 35,  5915 PN  Venlo


info@dewittesteenvenlo.nl

zorggroep_logo

zorggroep_logo