Vrijwilliger worden

Binnen De Witte Steen worden op diverse plekken vrijwilligers ingezet, met name op het activiteitencentrum. Elke groep wordt daar door een vaste medewerker begeleid, ondersteund door één of meerdere vrijwilligers. Met een nieuwe vrijwilliger wordt altijd eerst een gesprek gevoerd en op basis van zijn/haar mogelijkheden en interesses en de mogelijkheden binnen De Witte Steen, wordt er een proefperiode afgesproken. Na de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Na beiderzijds positief bevinden wordt er een vrijwilligers-overeenkomst opgesteld. De vrijwilliger is verzekerd, kan gebruik maken van de faciliteiten van De Zorggroep, ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten, kan deelnemen aan feesten en ontvangt het jaarlijkse kerstpakket.
Een aantal keren per jaar ontvangen vrijwilligers een nieuwsbrief vanuit de regio Venlo en van De Witte Steen. Daarnaast zijn informatiebijeenkomsten en bijscholingen soms noodzakelijk om op de juiste wijze om te kunnen gaan met onze cliënten.

Wat kunnen de taken zijn van een vrijwilliger?
Ondersteunen bij activiteiten, zowel overdag alsook ’s avonds, cliënten ophalen en brengen van en naar de woning, jassen aan- en uittrekken, helpen met koffie drinken. Ook inzet bij kook- en andere activiteiten op de woongroepen is mogelijk. Daarnaast zijn vrijwilligers een belangrijke schakel in de vrijetijdsinvulling van de cliënt. Extra aandacht geven is vaak waar het om draait. Het is belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven.

Mogelijke werkzaamheden voor vrijwilligers:

  • Activiteitenvrijwilliger
  • Avondvrijwilliger
  • Maatje van een cliënt
  • Roulatievrijwilliger; iets ondernemen met één van onze cliënten
  • Groepswoningvrijwilliger
  • Rolstoeldansvrijwilliger

en verder:

  • De cliënten een handje helpen bij het invullen van hun vrije tijd
  • Samen met één of meerdere cliënten eenvoudige bezigheden doen (zoals wandelen, koffie drinken, gesprekjes)
  • Een cliënt helpen bij bijzondere activiteiten (b.v. naar therapie brengen, meegaan naar de tandarts)

De werktijden en frequentie van inzet van de vrijwilliger worden altijd in overleg bepaald.

 

Ik meld mij aan als vrijwilliger. Neem contact met mij op

 

 

 

 

 

 

contact

Gespecialiseerde woonvorm en
dagbestedingscentrum De Witte Steen

Auxiliatrixweg 35,  5915 PN  Venlo


info@dewittesteenvenlo.nl

zorggroep_logo

zorggroep_logo